Cumulative totals

Cumulative bankruptcy totals from 2003-2004 to 2018-2019.

Debtors vs creditors applications

Monthly figures of debtors vs creditors applications from 2004.

No Asset Procedure statistics

Monthly No Asset Procedure applications from December 2007.

Debt Repayment Order statistics

Monthly Debt Repayment Order statistics from December 2007.